Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - UKW, Bydgoszcz

Najlepszy kierunek na studia
Adres: ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to największa uczelnia w Bydgoszczy i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju. Każdego roku studenci rozpoczynają naukę na kilku nowych kierunkach studiów, których jest już 36 oraz kilkudziesięciu specjalnościach na studiach pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz drugiego stopnia – magisterskich uzupełniających i trzeciego stopnia – doktoranckich. Na naszym uniwersytecie możecie studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Kierunki

MATURA 2024 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście