zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademickie Biuro Karier Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

85-164 Bydgoszcz
ul. Karpacka 54

http://www.wsnoz.pl/index.php/template-features/bi

biurokarier@wsnoz.pl


Celem działalności Akademickiego Biura Karier jest prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych i aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności przez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, a także organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Akademickie Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Z usług akademickiego Biura Karier korzystają:
 1. studenci i absolwenci Uczelni, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy,
 2. pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na praktyki, staże i wolne miejsca pracy,
 3. jednostki organizacyjne Uczelni weryfikujące dzięki danym z Akademickiego Biura Karier programy kształcenia przygotowujące do pracy w określonym zawodzie.
Do zadań Akademickiego Biura Karier należy:

 1. dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy
 2. i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 3. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży,
 4. prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni poszukujących pracy,
 5. pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
 6. organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 7. organizowanie oraz uczestnictwo w targach pracy,
 8. pośredniczenie w kontaktach między pracodawcami a studentami,
 9. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, a w szczególności:
 • poradnictwo indywidualne i grupowe
 • udzielanie informacji o możliwościach dalszego kształcenia i pomocy stypendialnej


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama