zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademickie Biuro Karier Bydgoska Szkoła Wyższa

85-059 Bydgoszcz
ul. Unii Lubelskiej 4C
tel. +48525841001

http://abk.bsw.edu.pl/

biuro.karier@bsw.edu.pl


Bydgoska Szkoła Wyższa

 

Bydgoska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 163.


Prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia na kierunkach Administracja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Logistyka, Kosmetologia oraz Dietetyka zapewniają studentom status wyższego wykształcenia zawodowego. Na kierunkach Administracja, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Dietetyka i Kosmetologia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka tytuł zawodowy inżyniera.

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzi także studia podyplomowe i kursy oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Bydgoska Szkoła Wyższa zatrudnia uznanych nauczycieli akademickich z niekwestionowanym dorobkiem naukowym. W uczelni prowadzą zajęcia między innymi naukowcy zatrudnieni w sądach, prokuraturze, izbach skarbowych czy służbach mundurowych.


Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów uczelni posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Na każdym kierunku realizujemy program obejmujący wymogi i procedury stosowane w Unii Europejskiej.

 

Bydgoska Szkoła Wyższa

 


 

Biuro Karier BSW

Biuro Karier BSW Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej jako naczelny cel swojej działalności przyjęło pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Poznanie rynku pracy, jego potrzeb i wymagań daje możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Biuro Karier stanowi jednostkę, dającą zainteresowanej grupie odbiorców możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, pozyskiwania atrakcyjnych ofert pracy, jak również tworzeniem ofert aplikacyjnych w tym CV oraz listu motywacyjnego. Korzystanie z usług Akademickiego Biura Karier BSW jest nieodpłatne.

Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza studenBiuro Karier BSWtów do szukania doświadczeń zawodowych już w okresie nauki. Dzięki ABK można je łatwiej zdobyć. My stwarzamy Wam możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Podjęcie pracy w czasie studiów skutkuje nie tylko poszerzeniem kwalifikacji, ale również pozwala na znalezienie przyszłego miejsca pracy, po zakończeniu edukacji na studiach wyższych.

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

 

Biuro Karier BSW

 

 

Oferty pracy Biura Karier BSW

 
 
 
 
 
Oferty pracy Biura Karier BSW

Ważne adresy

Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel.
052 584 10 01
052 584 10 02

e- mail :
biuro.karier@bsw.edu.pl

strona internetowa:
www.bsw.edu.pl/biuro-karier,informacje.html

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama