zmień miasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy - WSB, Bydgoszcz

Rekrutacja

Kto może zostać studentem?

Studentem studiów I stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

Studentem studiów II stopnia (magisterskich ) w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak się zapisać na studia? Zapisz się online

Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Na studia w WSB – oprócz tradycyjnego sposobu – można zapisać się też on-line, wypełniając odpowiedni kwestionariusz na stronie internetowej Uczelni. Niezbędne dokumenty można przynieść do Biura Informacji i Rekrutacji w późniejszym czasie.

Zapisz się na studia I lub II stopnia w WSB w Bydgoszczy.

Krok 1
Co zrobić?

- Wybierz kierunek dla siebie
- ZAPISZ SIĘ ON-LINE
- Wypełnij formularz na stronie www.wsb.pl. System automatycznie wygeneruje wypełnione 
  dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail
- O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Sprawdź co zyskujesz?
- Skorzystaj z promocji
- Zarezerwuj sobie miejsce
- Miej to z głowy

Krok 2
Co zrobić?

- Skompletuj dokumenty:

            - podanie
            - kwestionariusz
            - umowa  (w 2 egzemplarzach)
           - kserokopia świadectwa maturalnego –oryginał lub odpis do wglądu
            - kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
            - 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
            - kopia dowodu osobistego

- Ślubowanie
- Uzupełnij później:
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Krok 3
Co zrobić?

- Przyjdź do Biura Rekrutacji
- Podpisz umowę edukacyjną

Bądź spokojny:
W razie pytań pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.

Krok 4
Co zrobić?

- Sprawdź wyniki rekrutacji na stronie www.wsb.pl w zakładce „Rekrutacja”.
- Jesteś już studentem WSB!
- Teraz możesz: zalogować się do Extranetu, sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu, dowiedzieć się, kiedy odbędzie się impreza integracyjna dla studentów I roku.

Opłata wpisowa

Wysokość opłaty wpisowej poza okresem promocji wynosi 400 zł.

Kandydaci są proszeni o dokonywanie wpłat na następujące konto:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
09 9511 0000 0007 8009 2000 0020
z dopiskiem "Opłata wpisowa"

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej nie przyjmuje opłat wpisowych w gotówce

Adres Biura Rekrutacji

ul. Fordońska 74, pok. 17
tel. 52 58 29 100/101/131/137
fax: 52 58 29 102
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
gg: 10329268


Adres do korespondencji

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama