zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczUmysł - Technologia - Przyszłość

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.

 

Oferta kształcenia na studiach podyplomowych

w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

(wykaz alfabetyczny)

1) Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP;

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

2) Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Adam Mroziński; e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: helena.ciara@utp.edu.pl

3) Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 79; e-mail: kboifb@utp.edu.pl

4) Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Piotrowska

Sekretariat studiów: tel. 52 340 99 30; e-mail: jacek.sztubecki@utp.edu.pl

5) Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 81; e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl

6) Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann

Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl

7) Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Maciej Matuszewski; e-mail: Maciej.Matuszewski@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 40; e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl

8) Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP)

Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 50; e-mail: dzimif@utp.edu.pl

9) Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Robert Polasik; e-mail: robert.polasik@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: 340 82 55; e-mail: kasial@utp.edu.pl

10) Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr Grażyna Voss

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

11) Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

12) Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

13) Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Ciechacki; e-mail: krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl; tel. 52 340 87 48

Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 64; e-mail: krystyna.kowalczewska@utp.edu.pl

www.spawalnik.utp.edu.pl

14) Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Janusz Musiał; e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl

15) Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

16) Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska

Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl

17) Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Jan Dybała; e-mail: jan.dybala@utp.edu.pl; tel. 52 374 97 31;

18) Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

Sekretariat studiów: tel. 52 374 90 03; e-mail: sylwia.kolodziejczyk@utp.edu.pl

19) Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Marciniak

Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 28; e-mail: wtie.ziit@utp.edu.pl

20) Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl

21) Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Zajdel; e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 76

22) Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Kierownik studiów: dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska; e-mail:kra-kor@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 54

23) Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Sekretariat studiów: tel. 52 340 84 40; e-mail: benek@utp.edu.pl

 

FB dlaMaturzysty.pl reklama