zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczUmysł - Technologia - Przyszłość

Nowe kierunki na UTP

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Gospodarowanie zasobami naturalnymi STUDIA STACJONARNE - studia I stopnia

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Geodezja i kartografia STUDIA STACJONARNE - studia I stopnia

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Mechatronika STUDIA STACJONARNE - studia I stopnia

 


FB dlaMaturzysty.pl reklama