zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczPASJA WIEDZA SUKCES, UTP-DOBRA PRZESTRZEN DO STUDIOWANIA

UTP - Twój must have!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy to 65 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora. Jedyni w regionie integrujemy nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów.

W ciągu 65 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło ponad 55 000 absolwentów. Atrakcyjną ofertę edukacyjną tworzy ponad 30 kierunków studiów, w ponad 80 różnych specjalnościach. O wszystkich kierunkach, także nowościach, dowiesz się w Dziale Spraw Studenckich. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z najwyższymi ocenami PKA, ciekawe programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

Jeśli marzysz o studiach za granicą koniecznie skontaktuj się z naszym działem Współpracy Międzynarodowej. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. 18-letnie doświadczenie z programem ERASMUS zaowocowało prawie 300 umowami o współpracy, m.in z Tarleton State University (USA), Ningbo University (Chiny), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja). Dzięki nim około 200 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć!

UTP ściśle współpracuje z gospodarką. RCI - Centrum Transferu Technologii przy UTP udostępnia swoje laboratoria (28 nowoczesnych laboratoriów badawczych) zainteresowanym firmom z regionu, wspierając rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, które nie dysponują odpowiednim zapleczem naukowo-badawczym, zajmuje się m.in. networkingiem biznesowym, doradztwem w zakresie określenia potencjału innowacyjnego, pośredniczy miedzy przedsiębiorcą a naukowcem.

Studenci naszej uczelni, już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE. Chlubą UTP są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, w czym pomaga uczelniane Biuro Karier.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w Centrum Bydgoszczy., przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku. Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

 

 

Kierunki 2017/2018

a)            studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • rchitektura krajobrazu
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechaniczna inżynieria tworzyw
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka
 • transport
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

b)           studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia (w języku polskim i w języku angielskim)
 • budownictwo
 • Computer Aided Engineering (w języku angielskim)
 • elektronika i telekomunikacja elektrotechnika
 • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo (w języku polskim i w języku angielskim)
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika (w języku polskim i w języku angielskjm)

c)            studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka stosowana
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna *
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

d)           studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka stosowana (w języku polskim i w języku angielskim)
 • inżynieria  środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna *
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

 

 

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama