zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczPASJA WIEDZA SUKCES, UTP-DOBRA PRZESTRZEN DO STUDIOWANIA

Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.


Forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.


Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 79; e-mail: kboifb@utp.edu.pl


Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce

Wydział Zarządzania UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 81; e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl 


Diagnozowanie stanu upraw rolnych

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 40; e-mail: ksur@utp.edu.pl


Informatyka

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 50; e-mail: Maria.Sierocka@utp.edu.pl


Informatyka stosowana

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 11; e-mail: Elzbieta.Bedziak@utp.edu.pl


Komunikacja i negocjacje w biznesie

Wydział Zarządzania UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl


Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem

Wydział Zarządzania UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl


Międzynarodowy inżynier spawalnik

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP

Kierownik studiów: tel. 52 340 87 48; e-mail: krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl

Sekretariat studiów: tel. 52 340-83-64; e-mail: krystyna.kowalczewska@utp.edu.pl

www.spawalnik.utp.edu.pl


Rachunkowość przedsiębiorstw

Wydział Zarządzania UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl


Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Kierownik studiów: tel. 52 374 97 49; 52 374-97-95; e-mail: bozena.szejniuk@utp.edu.pl


Rozród i biotechnologia świń

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Kierownik studiów: tel. 52 374 97 31; e-mail: jan.dybala@utp.edu.pl


Wykorzystanie technik komputerowych w rolnictwie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Kierownik studiów: tel. 52 374 97 21; 52 374 97 15; e-mail: dariusz.piwczynski@utp.edu.pl


Zarządzanie projektami i ich ewaluacja

Wydział Zarządzania UTP

Kierownik studiów: tel. 52 340 81 76; e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl


Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP

Kierownik studiów: tel. 52 340 81 54; e-mail: kra-kor@utp.edu.pl


Zarządzanie środowiskiem

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP

Sekretariat studiów: tel. 52 340 84 40; e-mail: benek@utp.edu.plOferta kształcenia na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

(wykaz alfabetyczny)


1)Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP;
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
2)Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Adam Mroziński; e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: helena.ciara@utp.edu.pl
3)Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 79; e-mail: kboifb@utp.edu.pl
4)Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Piotrowska
Sekretariat studiów: tel. 52 340 99 30; e-mail: jacek.sztubecki@utp.edu.pl
5)Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 81; e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl
6)Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: prof. dr hab. Inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl
7)Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Maciej Matuszewski; e-mail: Maciej.Matuszewski@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 40; e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl
8)Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP)
Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 50; e-mail: dzimif@utp.edu.pl
9)Informatyka stosowana (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 11; e-mail: elzbieta.bedziak@utp.edu.pl
10)Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Robert Polasik; e-mail: robert.polasik@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: 340 82 55; e-mail: kasial@utp.edu.pl
11)Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr Grażyna Voss
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
12)Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
13)Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
14)Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Ciechacki; e-mail: krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl; tel. 52 340 87 48
Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 64; e-mail: krystyna.kowalczewska@utp.edu.pl www.spawalnik.utp.edu.pl
15)Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Janusz Musiał; e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl
16)Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
17)Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl
18)Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Jan Dybała; e-mail: jan.dybala@utp.edu.pl; tel. 52 374 97 31;
19)Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Marciniak
Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 28; e-mail: wtie.ziit@utp.edu.pl
20) Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
21)Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Zajdel; e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 76
22)Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska; e-mail:kra-kor@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 54
23)Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Sekretariat studiów: tel. 52 340 84 40; e-mail: benek@utp.edu.pl
Oferta kształcenia na studiach podyplomowych
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
(wykaz alfabetyczny)
1)Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP;
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
2)Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Adam Mroziński; e-mail: adam.mrozinski@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: helena.ciara@utp.edu.pl
3)Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali
(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 79; e-mail: kboifb@utp.edu.pl
4)Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
(Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Piotrowska
Sekretariat studiów: tel. 52 340 99 30; e-mail: jacek.sztubecki@utp.edu.pl
5)Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 81; e-mail: lopatkowa@utp.edu.pl
6)Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: prof. dr hab. Inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl
7)Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Maciej Matuszewski; e-mail: Maciej.Matuszewski@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 40; e-mail: ddanilewicz@utp.edu.pl
8)Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP)
Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 50; e-mail: dzimif@utp.edu.pl
9)Informatyka stosowana (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 11; e-mail: elzbieta.bedziak@utp.edu.pl
10)Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Robert Polasik; e-mail: robert.polasik@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: 340 82 55; e-mail: kasial@utp.edu.pl
11)Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr Grażyna Voss
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
12)Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
13)Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
14)Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Ciechacki; e-mail: krzysztof.ciechacki@utp.edu.pl; tel. 52 340 87 48
Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 64; e-mail: krystyna.kowalczewska@utp.edu.pl www.spawalnik.utp.edu.pl
15)Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Janusz Musiał; e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl
Sekretariat studiów: tel. 52 340 82 55; e-mail: marta.kobus@utp.edu.pl
16)Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
17)Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: ksur@utp.edu.pl
18)Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Jan Dybała; e-mail: jan.dybala@utp.edu.pl; tel. 52 374 97 31;
19)Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Marciniak
Sekretariat studiów: tel. 52 340 83 28; e-mail: wtie.ziit@utp.edu.pl
20) Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak
Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: dorota.stosik@utp.edu.pl
21)Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Małgorzata Zajdel; e-mail: m.zajdel@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 76
22)Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
Kierownik studiów: dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska; e-mail:kra-kor@utp.edu.pl; tel. 52 340 81 54
23)Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)
Sekretariat studiów: tel. 52 340 84 40; e-mail: benek@utp.edu.pl


Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama