zmień miasto

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - UTP, BydgoszczPASJA WIEDZA SUKCES, UTP-DOBRA PRZESTRZEN DO STUDIOWANIA

Adresy i telefony Wydziałów

Biuro Rekrutacji

rekrutacja@utp.edu.pl

TEL. 52 374 94 11, 52 374 94 01

                                                                                   

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich                                                                                

Al. prof. S. Kaliskiego 7 , bud.3.1, pok.108-110

e-mail: rdd@utp.edu.pl      

http://www.utp.edu.pl

TEL: 52  374 94 01, 52  374 94 06, 52 374 93 97

 

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska                            

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz                                                                 

e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl                                                                                        

http://wbis.utp.edu.pl                                                                                                        

TEL: 52  340 85 19, 52  340 85 32, 52  340 85 54  


Dziekanat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej                                                       

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

e-mail: dzwtiich@utp.edu.pl

http://wtiich.utp.edu.pl

TEL: 52  374 90 50


Sekretariat Instytutu Matematyki i Fizyki                                                                                

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz                                                                  

e-mail: dzimif@utp.edu.pl

http://imif.utp.edu.pl

TEL: 52  340 86 50, 52  340 86 92


Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej                                                         

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz                                                                  

e-mail: dzwim@utp.edu.pl

http://wim.utp.edu.pl

TEL: 52  340 82 70, 52  340 82 73

 

Dziekanat Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki                                  

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz                                                                  

e-mail: wtie@utp.edu.pl                                                                                            

http://wtie.utp.edu.pl                                                                                                       

TEL: 52  340 80 16, 52  340 80 38, 52  340 80 54


Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii                                                                      

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz                                                                    

e-mail: dzwr@utp.edu.pl                                                                                  

http://wr.utp.edu.pl

TEL: 52 374 95 40, 52  374 95 63


Dziekanat Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt                                                                     

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz                                                                        

e-mail: whibz@utp.edu.pl                                                                                

http://whbz.utp.edu.pl

TEL: 52  374 97 67, 52  374 97 76


Dziekanat Wydziału Zarządzania                                                                                                

ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz                                                                                  

e-mail: dzwzr@utp.edu.pl

http://wz.utp.edu.pl                                                                                                          

TEL: 52  340 82 28,  52  340 88 55  

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama